Strona wygasła! pl.mfirma.eu

Twoja strona nadal znajduje się na serwerze pl.mfirma.eu, ale nie jest widoczna w Internecie dla innych użytkowników. Aby móc w pełni korzystać ze wszystkich funkcji naszego serwisu skontaktuj się z Biurem Obsługi Klienta.

Ok

Zakres usług


 

 Zajmujemy się:

- sporządzaniem wniosków o dotacje z krajowych i zagranicznych środków pomocowych w oparciu o informacje i dokumenty dostarczone przez zlecającego
- pomocą w zgromadzeniu potrzebnych dokumentów - wskazanie potrzebnych dokumentów i ich analizą,
- uzupełnianie wniosków
- przygotowaniem biznes planu,
- przygotowaniem wniosków rozliczeniowych.

Oferujemy pełną, kompleksową obsługę gospodarstwa rolnego.
Reprezentujemy przed wszelkimi urzędami, ARiMR, Jednostkami Certyfikującymi,
Uczestniczymy aktywnie przy kontrolach w gospodarstwie.

 

KADRY i PŁACE

Sporządzanie dokumentów dotyczących nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy
Prowadzenie akt osobowych pracownika
Prowadzenie całości spraw związanych z urlopami wypoczynkowymi, ustalanie uprawnień do urlopu, prowadzenie ewidencji urlopów
Ewidencjonowanie nieobecności pracowników,
Sporządzanie i wydawanie pracownikom niezbędnej dokumentacji dotyczącej przebiegu zatrudnienia,
Prowadzenie i aktualizacja rejestru badań lekarskich i szkoleń bhp,
Sporządzanie list płac na podstawie systemów płac w ramach umów o pracę funkcjonujących u pracodawcy,
Sporządzanie list płac z umów cywilnoprawnych,
Sporządzanie i przesyłanie do ZUS miesięcznych deklaracji rozliczeniowych, imiennych raportów miesięcznych,
Sporządzanie rocznych informacji o dochodach (PIT-11),
Sporządzanie rocznego obliczenia podatku (PIT-40).