O firmie


Zajmujemy się:

- sporządzaniem wniosków o dotacje z krajowych i zagranicznych środków pomocowych w oparciu o informacje i dokumenty dostarczone przez zlecającego
- pomocą w zgromadzeniu potrzebnych dokumentów - wskazanie potrzebnych dokumentów i ich analizą,
- uzupełnianie wniosków
- przygotowaniem biznes planu,
- przygotowaniem wniosków rozliczeniowych.

Oferujemy pełną, kompleksową obsługę gospodarstwa rolnego.
Reprezentujemy przed wszelkimi urzędami, ARiMR, Jednostkami Certyfikującymi,
Uczestniczymy aktywnie przy kontrolach w gospodarstwie.